Arhiv Značk: umetnost vojne

HOMM III IN CLAUSEWITZ. PARTITURA II. NAPAD

Kajpada tisti, ki si lahko za cilj postavi popoln pomor svojega nasprotnika, ne bo zlahka v situaciji, da bi se zatekel k obrambi, ki bi imela za prvi cilj ohranitev posedovanja; toda ker moramo vsekakor vztrajati pri tem, da obrambo brez vsakega pozitivnega principa razglasimo tako v strategiji kot taktiki za notranje protislovje, in se torej vedno znova vračamo na to, da bo vsaka obramba iskala sile, da bi prešla v napad, brž ko bi bila deležna prednosti obrambe, moramo pod ta cilj, ki ga lahko ima ta napad in ki ga je treba imeti za pravi cilj obrambe, kakorkoli velik ali majhen je že, vendarle po možnosti vključiti tudi obvladanje sovražnika in reči, da obstajajo primeri, kjer daje vojskovalec, ne glede na to, ali je imel pred očmi tako velik cilj, vendarle prednost temu, da spočetka uporablja obrambno obliko.

HOMM III IN CLAUSEWITZ. PARTITURA I. OBRAMBA

Če filozofsko premislimo začetek vojne, potem pravi pojem vojne ne izvira iz napada, ker ta niti boja niti polastitve nima za absolutni smoter, temveč ta nastane šele z obrambo; kajti šele ta ima boj za neposredni smoter, ker je branjenje in bojevanje očitno eno. Branjenje je usmerjeno samo na napad, ga torej nujno predpostavlja, napad pa ni usmerjen na branjenje, temveč na nekaj drugega, namreč na polastitev, in torej zadnjega ne predpostavlja nujno. Zato je v naravi stvari, da tisti, ki prvi udejanji element vojne in sta z njegovega stališča najprej zamišljeni dve strani, postavi tudi prve zakone za vojno – in sicer je to branilec.

  • Carl von Clausewitz: O vojni. Šesta knjiga – Obramba.

Preberi več HOMM III IN CLAUSEWITZ. PARTITURA I. OBRAMBA