ZGODBOVINA JEZDECEV – POGLAVJE N MINUS 1

Ker se nikdo od Ba°alovih kultašev običajno ni bavil z datacijo, dandanašnji ne vemo zares, kdaj je vodilni položaj med Jezdeci zasedla Elisa, bitje uma z ostrino škorpijonovega pika in jezika z ostrino but đolokije. Zagotovo je bilo to vsaj natančno tretjino stoletja pred pisanjem tega poglavja. Bralka lahko nato prišteje po eno leto nastajanja vsakemu nadaljnjemu poglavju ter še vsaj desetletje urejanja celotne Zgodbovine ter nato še število let od tiskanja enciklopedije (to je tista letnica na notranji strani prednje platnice, tam v CIP-u) do njenega prebiranja (to je tista letnica na telefonskem zaslonu) in dobila bo okvirno število let, ki so pretekla od Elisinih zlatih let na prestolu Ba°alovega kulta.

Predvsem bi datacija na splošno nasprotovala duhovnemu stanju Jezdecev, Elise pa še posebej, daj so pripadniki kulta od nekdaj veljali za nekoliko kukavičaste, kar se časa tiče. Bolj pripadniki predzgodovine (ampak v bolj nietzschejevskem priduhu kot priduhu dejanskih predzgodovinarjev in/ali predzgodovinskih osebnosti) kot zgodovine as in nekaj, kar ima začetek. Pišemo »Elise pa še posebej,« ker je bila znana po tem, da je v kali zatirala željo svojih učenk po pomnjenju dogodkov iz preteklosti. Najverjetneje na skrajno erotičen način in ne z (dolgim, faličnim) ravnilom po prstih! Zakaj?

Njen glavni doprinos znanju nas kar najbolj navdušuje, ko prebiramo njene traktate o večnem razkolu med spoloma. Zakajti prav tako kot pripadnica Kulta ne more bivati v zgodovini z začetkom, ker v svetu, ves čas na novo rojenem s pomočjo spolnosti (in/ali pisanja), ni zares začetka – konca pa sploh ne – v svetu, ki je v celoti povezan (torej je tudi časovno vse-eno), prav tako pripadnica Kulta tudi ne more razkoraka med spoloma zares razumeti. Lahko ga občuti – pa še to bolj kot potrebo po združitvi zavoljo novega rojstva (pri čemer se nikakor ne smemo omejiti niti na rojstvo novega živega bitja, še posebej pa ne na potrebo po nasprotnem biološkem spolu – kjer beseda biološko /ironično zanimivo/ pomeni nekaj mehanično merljivega in ne-kulturnega) – ne more ga pa zares razumeti. Razumeti a la logično premišljevati.

Prav zato je morda o tem razkoraku za seboj zapustila (a vidite, zapustila/rodila – kot da govorimo o nekakšnem /neskončnem/ potovanju skozi likvido času) le ene takele verze in ne akademskih razprav z začetkom, jedrom in zaključkom. Nekaj kulturnega, ker je spolnost stvar kulture in ne biologije (razumemo tudi mi, bralkin trenutni pomislek: čutna plat spolnega občevanja je zares prijetna, ampak, ali ste, bralka, kdaj napisali knjigo? No, to!). In kako se potemtakem pišejo/berejo ti verzi, ki presegajo spolne razlike? Zbrali smo jih zlatih pet, ki jih je mojstrica svetovala za temelj srečnega skupnega življenja (pri čemer še ni docela jasno, kaj točno je v njenem vokabularju pomenila moškost in kaj ženskost).

  • Ljudje smo neenaka bitja. Pomembno je naučiti se sprejeti slabo. Še bolj pomembno je naučiti se dati dobro. To je uspeh.
  • Ljudje smo bitja združevanja in razdruževanja. Pomembno je naučiti se, da je ženska pozicija v temelju na slabšem. Še bolj pomembno je, da je moška pozicija v temelju na boljšem. Ne zato, ker je slabše biti ženska in ker je boljše biti moški, temveč zato, ker tisto pozicijo, ki je v temelju na slabšem, imenujemo ženska in tisto pozicijo, ki je v temelju na boljšem, imenujemo moška. To je dinamika vzhod-zahod, ne dinamika sever-jug. Tako smo določili. Nato še enkrat preberemo prvo točko. To je uspeh.
  • Ljudje smo bitja zunanjih in notranjih sil. Pomembno je naučiti se zunanje pritiske potisniti na stran. Še bolj pomembno je notranje pritiske potisniti v ospredje. Ne zato, ker so notranji pritiski bolj pomembni od zunanjih, temveč zato, ker zunanji niso bolj pomembni od notranjih. Nato še enkrat preberemo drugo točko. To je uspeh.
  • Ljudje smo bitja obrambe in napada. Pomembno je naučiti se, da se ne potrebujemo braniti, če smo na močnejši poziciji. Še bolj pomembno je naučiti se, da ne potrebujemo napadati, če smo na šibkejši poziciji. Nato še enkrat preberemo tretjo točko. To je uspeh.
  • Ljudje smo bitja refleksa in odločitev. Pomembno je naučiti se, da je moški refleks, da se brani lastnega neuspeha obvladovanja notranjih in zunanjih pritiskov navkljub boljši poziciji. Še bolj pomembno je naučiti se odločitev, ki do teh refleksov ne pripeljejo. Ni vsak moški enak. Niso vse ženske v isti skupini. Ne čutijo vsi ljudje identičnih sil. Nato še enkrat preberemo vse točke. To je uspeh.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.